Podstawy prawneRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021871565
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001737
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611338
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611337
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000481
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090210118
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082101327
Copyright ©2024 · Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony: