Jak założyć aptekę?Aktualne wykazy dokumentów i informacji które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dostępne są w poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratach Farmaceutycznych.

My oferujemy Państwu pomoc w określeniu przydatności potencjalnego lokalu na aptekę, oraz opracowaniu projektu technologicznego czyli planu pomieszczeń  oraz opisu technicznego.

Przed Państwem jeszcze skompletowanie szeregu dokumentów i informacji m.in:

Tytułu prawnego do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej.

Prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja.

Protokołu z badania skuteczności wentylacji.

Opini Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wskazanie farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki oraz złożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kandydata na kierownika apteki.

Oświadczenia podmiotów ubiegających o wydanie zezwolenia według zamieszczonego na stronach WIF  wzorów.

Informacje o udostępnieniu do oględzin lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną oraz informacje o zatrudnionym personelu fachowym.

Sporządzone przez osobę uprawnioną (np. geodetę) opracowanie, z którego wynikać będzie, jaka jest odległość od miejsca planowanej apteki do najbliższych aptek, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej.
 

Poniżej lista wojewódzkich inspektoratów Farmaceutycznych:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa
www.wif.waw.pl

tel./faks: 22 629 52 53
tel.:22 628 28 60
tel.:22 628 24 09
e-mail: wif@wif.waw.pl


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
wif.pbip.pl

tel.: 85 662 37 36
faks: 85 662 37 26
e-mail: inspektorat@bialystok.wif.gov.pl


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
www.farmacja-bydgoszcz.pl

tel.: 52 320 61 80
tel./faks: 52 322 58 96
e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
www.wiif.nowybip.pl

tel.: 58 300 00 92
tel.: 58 300 00 93
faks: 58 320 28 58
e-mail: sekretariat@wiif.gdansk.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/

tel. 694 461 997
e-mail: sekretariat@farmacja-gorzow.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
www.wif.katowice.pl

tel.: 32 208 74 68
tel.: 32 208 74 75
faks: 32 208 74 69
e-mail: sekretariat@wif.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
www.wifkielce.stronabip.pl

tel.: 41 345 18 35
faks: 41 345 29 45
e-mail: sekretariat@kielce.wif.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
www.wif.malopolska.pl

tel.: 12 422 75 41
tel.: 12 422 75 43
faks: 12 422 75 52
e-mail: sekretariat@wif.malopolska.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Magnoliowa 4
20-143 Lublin
www.bip.wif.lublin.pl

tel.: 81 532 22 18
tel./faks: 81 532 22 19 w.30
e-mail: wif@wif.lublin.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź
www.lwif.pl

tel.: 42 630 21 71
tel.: 42 630 21 79
faks: 42 630 25 14
e-mail: sekretariat@Iwif.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104
10-117 Olsztyn
www.bip.wif-olsztyn.pl

tel.: 89 519 04 29
faks: 89 533 29 99
e-mail: wif@wif-olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole
www.owif.bip.gov.pl

tel.: 77 453 98 24
tel./fax: 77 456 57 35
e-mail: sekretariat@opole.wif.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
bip.poznan.wif.gov.pl

tel.: 61 875 95 75
faks: 61 875 95 87
e-mail: sekretariat@poznan.wif.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
www.rzeszow.wif.gov.pl

tel.: 17 862 05 45
faks: 17 862 04 06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
www.wif-szczecin.bip.gov.pl

tel.: 91 421 07 70
faks: 91 421 04 80
e-mail: wif@wif.szczecin.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław
www.wif.wroclaw.pl

tel.: 71 715 85 00
faks: 71 715 85 01
e-mail: sekretariat@wif.wroclaw.pl


 

Copyright ©2024 · Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony: